top of page

Lactation

Public·7 members
Kai White
Kai White

Potvrda O Odsustvu Vozaca Obrazac Pdf Download [UPD]Potvrda o odsustvovanju vozaca obrazac pdf download - sve što treba da znate
Ako ste vozač koji obavlja međunarodni prevoz robe ili putnika, verovatno ste upoznati sa potrebom da imate potvrdu o odsustvovanju vozača. Ova potvrda je dokument koji dokazuje da niste upravljali vozilom u određenom periodu, kada niste imali tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa. Potvrda o odsustvovanju vozača je važna za kontrolu poštovanja propisa o radnom vremenu i odmoru vozača, kao i za sprečavanje zloupotrebe tahografa.
potvrda o odsustvu vozaca obrazac pdf downloadU ovom članku ćemo vam objasniti šta je potvrda o odsustvovanju vozača, kada je treba koristiti, kako je popuniti i gde je možete preuzeti u PDF formatu.


Šta je potvrda o odsustvovanju vozača?
Potvrda o odsustvovanju vozača je dokument koji služi kao dokaz da vozač nije upravljao vozilom u periodu kada nije imao tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa. Tahograf je uređaj koji beleži aktivnosti vozača, kao što su radno vreme, odmor, brzina i pređena kilometraža. Tahograf može biti analogni ili digitalni, a vozač mora da ima odgovarajući listić ili karticu za njega.


Potvrda o odsustvovanju vozača se koristi u slučajevima kada vozač nije upravljao vozilom iz nekog od sledećih razloga:


 • bio na bolovanju • koristio godišnji odmor • odsustvovao sa posla ili koristio slobodne dane • upravljao vozilom koje je prema AETR izuzeto obaveze beleženja aktivnosti (npr. vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila, policijska vozila) • obavljao druge poslove osim upravljanja vozilom (npr. administrativni poslovi, utovar i istovar robe) • bio raspoloživ (npr. čekao na granici, na utovaru ili istovaru)Potvrdu o odsustvovanju vozača popunjava i potpisuje prevoznik (preduzeće ili preduzetnik koji zapošljava vozača) i vozač. Potvrda se čuva uz originalni tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa i mora biti dostupna nadležnim organima za kontrolu na zahtev.


Kako popuniti potvrdu o odsustvovanju vozača?
Potvrda o odsustvovanju vozača se popunjava u štampanom obliku i sadrži sledeće podatke:


 • Naziv preduzeća / preduzetnika • Ulica, poštanski broj, grad • Broj telefona • Broj faksa • Adresa elektronske pošte • Prezime i ime prevoznika • Mesto rada prevoznika • Prezime i ime vozača • Datum rođenja vozača (dan/mesec/godina) • Broj vozačke dozvole, lične karte ili pasoša • Datum početka rada u preduzeću (dan/mesec/godina) • Period odsustva od (čas, dan/mesec/godina) do (čas, dan/mesec/godina) • Razlog odsustva (izabrati samo jednu od ponuđenih opcija) • Mesto i datum popunjavanja potvrde • Potpis prevoznika • Izjava vozača da nije upravljao vozilom iz oblasti AETR-a tokom gorepomenutog perioda • Mesto i datum potpisivanja izjave • Potpis vozačaGde preuzeti potvrdu o odsustvovanju vozača u PDF formatu?
Ako vam je potrebna potvrda o odsustvovanju vozača u PDF formatu, možete je preuzeti sa nekog od sledećih sajtova:


 • http://www.elez.rs/sites/default/files/stranica/attach_file/potvrda_o_odsustvovanju_lat_edit.pdf • https://www.paragraf.rs/obrasci-paragraf/potvrda_o_aktivnostima_vozaca.html • https://www.va.vi.sud.rs/files/Potvrda_o_odsustvovanju_vozaca.pdf • https://www.scribd.com/doc/288727637/Potvrda-o-Odsustvovanju-VozacaNakon što preuzmete potvrdu u PDF formatu, možete je odštampati i popuniti ručno ili koristiti neki program za obradu PDF dokumenata.


Zaključak
Potvrda o odsustvovanju vozača je dokument koji dokazuje da niste upravljali vozilom u periodu kada niste imali tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa. Potvrdu popunjavaju i potpisuju prevoznik i vozač i čuvaju uz originalni tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa. Potvrdu možete preuzeti u PDF formatu sa nekog od gorenavedenih sajtova.


Nadamo se da vam je ovaj članak bio koristan i da ste saznali sve što vas je zanimalo o potvrdi o odsustvovanju vozača obrazac pdf download.


Koje su prednosti potvrde o odsustvovanju vozača?
Potvrda o odsustvovanju vozača ima više prednosti za vozače i prevoznike. Prvo, ona omogućava da se poštuju propisi o radnom vremenu i odmoru vozača, koji su usklađeni sa međunarodnim sporazumom AETR (European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport). Ovi propisi imaju za cilj da obezbede bezbednost i zdravlje vozača, kao i sigurnost saobraćaja. Drugo, potvrda o odsustvovanju vozača sprečava zloupotrebu tahografa, koji mogu biti lažirani ili manipulisani da prikažu manje radno vreme ili više odmora. Time se izbegavaju kazne i sankcije koje mogu biti veoma visoke. Treće, potvrda o odsustvovanju vozača olakšava kontrolu nadležnih organa, koji mogu brzo i lako proveriti aktivnosti vozača u određenom periodu.


Kako dobiti potvrdu o odsustvovanju vozača?
Ako vam je potrebna potvrda o odsustvovanju vozača, možete je dobiti na nekoliko načina. Jedan način je da je preuzmete sa nekog od sajtova koji nude besplatne obrasce u PDF formatu, kao što smo već naveli. Drugi način je da je zatražite od vašeg prevoznika, koji je dužan da vam obezbedi potvrdu u štampanom obliku. Treći način je da je sami napravite, koristeći neki program za obradu teksta ili PDF dokumenata. U tom slučaju, morate se pridržavati zvaničnog obrasca i popuniti sve potrebne podatke.


Zaključak
Potvrda o odsustvovanju vozača obrazac pdf download je dokument koji dokazuje da niste upravljali vozilom u periodu kada niste imali tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa. Potvrdu popunjavaju i potpisuju prevoznik i vozač i čuvaju uz originalni tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa. Potvrdu možete preuzeti u PDF formatu sa nekog od gorenavedenih sajtova, zatražiti od vašeg prevoznika ili je sami napraviti. Potvrda ima više prednosti za vozače i prevoznike, jer omogućava poštovanje propisa o radnom vremenu i odmoru vozača, sprečava zloupotrebu tahografa i olakšava kontrolu nadležnih organa. 6c859133af


https://soundcloud.com/svertomoeta/lightworks-download-crackeado-fixed

https://soundcloud.com/gonsezogup/easy-worship-2009-software-free-download-crack-new

About

Welcome to the group! This group is all about lactation; to ...

Members

bottom of page